Profile scientific seminar of 15 June 2009 on specialty 05.14.08

Seminarului Ştiinţific de profil din 15 iunie 2009 la specialitatea 05.14.08 „Surse noi şi regenerabile de energie” de pe lîngă Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei referitor la aprobarea tezei de doctor în tehnică a competitorului Guţu-Chetruşca Corina cu tema ”Studiul caracteristicilor radiaţiei solare în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea metodelor de calcul şi optimizare a instalaţiilor helioenergetice”, va avea loc in incinta Institutlui de Energetica al ASM, c.430 la ora 16.00

Объявление