Energetica Moldovei 2016

Energetica Moldovei 2016

CUPRINS

Programa conferinţei 

 1. Marina BĂDILEANU, Svetlana CIUMAC   Dezvoltarea durabilă a sistemului de furnizare a energiei termice Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor, Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

2. Elena BÎCOVA, Vladimir BERYAN Abordări metodice în realizarea balanţelor energetice pe termen scurt Institutul de energetică al AŞM 

3. Elena BÎCOVA, Mihail GRODETSKIY Elaborarea programului de prognozare pe termen mediu în cadrul complexului de calcul pentru analiza şi monitorizarea securittăţii energetice Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

4. Elena Bîcova Prevederi conceptuale şi sistemul de monitorizare al securităţii energetice Institutul de Energetică a ASM

5. Grigorii FEDORCENCO Analiza securităţii energetice a regiunii Universitatea transnistreană de stat, or Tiraspol

6. Ion COMENDANT Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova Institutul de Energetică al AŞM

7. Ilie TIMOFTE, Boris CARPOV LEA 400 kV Smardan - Vulcăneşti ca alternativă de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi României Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

8. Valentina ŢILIBINA Belarusi și Moldova: analiza comparativă a economiei energetic eficiente Institutul de Economie al Academiei Naționale de Științe a Republicii Belarusi

9. Alexandru SĂNDULESCU, Alexandrina ROBU Finanţarea investițiilor în interconexiunile de energie electrică și gaze naturale dintre Republica Moldova și România Înalt consilier UE pentru politica energetică, Asociaţia Patronală în Domeniul Energetic

10. Aurel SPEIAN, Sveatoslav POSTORONCĂ Panouri publicitare led cu caracteristici sporite de prezentare a informaţiei vizuale şi consum redus de energie electrică Institutul de Energetică al AŞM

11.Alexandru STRATAN, Corina GRIBINCEA Instrumente manageriale în asigurarea eficienţei energetice din industria alimentară Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

12. Călin NEGURĂ, Mihail STRATAN, Valentin ARION Sporirea eficienţei energetice – o condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă a ţării Ministerul Economiei din Republica Moldova, Agenţia pentru Efficienţă Energetică, Universitatea Tehnică din Moldova

13. Mihail POISIC Indicatorii macroeconomici ai ţării şi tendinţele sectorului energetic Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM 

14. Valentin Tonu Cu privire la armonizarea standardelor naţionale din sectorul petrol şi gaze cu cele europene şi internaţionale similar SA „Moldovagaz”

15. Mariana DUMITRESCU Metode de evaluare a siguranţei în funcţionare pentru sistemele automate de anclanşare a rezervei Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Galaţi, România 

16. Gheorghe INDRE, Virgil MUŞATESCU Consideraţii privind experienţa transelectrica în gestionarea riscurilor de vreme extremă Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei

17. Radu Dumitru PENTIUC, Ovidiu-Ciprian UNGUREAN, Adrian GRAUR, Cezar-Dumitru POPA Sistem energetic de prognoză pe termen scurt pentru consumatori electrici eligibili Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava, România

18. Vasile RUGINĂ Consideratii privind indicatorii de eficienta energetic INCDE ICEMENERG Bucureşti

19. Natalia COLESNICENCO, Irina BOŞCOVA Eficienţa energetica a proceselor cu intensitate înaltă la prelucrarea materialelor cu microunde Departamentul de energie termică şi transport prin conducte a resurselor energetice Institutul de frig, criotehnologii şi ecoenergetică  Academia naţională a tehnologiilor alimentare din Odessa 

20. Liudmila DAVÎDENCO, Nina DAVÎDENKO Integrarea procedurilor de bencimarking şi a controlului de eficienţă energetică în sistemul de management energetic la întreprinderea de aprovizionare cu apă Universitatea Technică Naţională din Luţsk

21. Serghei MOROZ, Olga HLIEVA, Vitali Jeleznîi, Nicolai LUCHIANOV Cercetări experimentale privind influenţa adaosurilor de fulereni în corpul de lucru izobutan/ulei de compresie asupra indicilor de eficienţă a sistemului de refrigerare Catedra termofizică şi ecologie aplicată Institutul de frig, criogenică şi ecoenergetică Academia naţionala a industriei alimentare din Odessa

22. Gheorghe INDRE Aspecte privind strategia de smart grid a CNTEE TRANSELECTRICA SA, CNR –CME

23. A.B. BALAMETOV, E.D. HALILOV, T.M. ISAYEVA Modelarea operativă a regimului liniei electrice în baza parametrilor curenţi ai regimului Institutul de Cercetări şi Proiectări în Energetică din Azerbaijan

24. Elena Bîcova, Maria Cinic, Larisa Moraru Monitoringul unui șir de indicatori ai securității economice Institutul de Energetica a ASM

25. Serghei VASILEVICI, Mihail MALIKO, Vladimir BOGACI, Dmitrii DEGTEROV, Andrei Asadcii, Sofia GUSAKOVA  Cercetări dedicate procesului de obţinere a cărbunelui de lemn prin piroliză la presiune Institutul de Energetică al Academiei naţionale de ştiinţe din Belarus Minsk, Republica Belarus;  Universitatea de Stat din Belarus, Minsk, Republica Belarus

26. Valentin OLESCIUK, Vladimir ERMURATSCHI Reglarea hibridă sincronizată a convertizoarelor de tip modulat a sistemului cu şase faze cu două surse de curent continuu Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova

27. Ion HĂBĂŞĂECU, Iuri MOLOTCOV Reglarea temperaturii gazelor de cuptor la uscarea materiei prime vegetale mărunţite Institutul de tehnică agricolă „Mecagro”

28. Corina CHELMENCIUC, Valentin ARION Evaluarea economică a tehnologiilor de cogenerare integrate în instalaţiile industriale Universitatea Tehnică a Moldovei

29. Denis RUSCHIH Determinarea unor parametri termotehnici ai schimbătoarelor de căldură din cadrul sistemului de alimentare modificat a motoarelor diesel, alimentat cu biocombustibil Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

30. Fiodor ERHAN, Dinu VOINESCO Factorii de influenţă asupra fiabilităţii utilajului electroenergetic din reţelele de distrubuţie Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

31. Fiodor ERHAN Algoritm de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie ţinînd cont de factorii aleatori Universitatea Agrară de Stat din Moldova

32. Grigorii FEDORCENCO, Serghei FEDORCENCO Clasificarea stărilor sistemului energetic Universitatea transnistreană de stat, or Tiraspol

33. Igor COLESNIC, Vladimir ANISIMOV Cercetări asupra erorilor la determinarea valorii curentului dintre elementele armăturii produsului din beton armat Institutul de Energetică al AŞM

34. Igor COLESNIC Reducerea la un singur parametru a expresiilor pentru determinarea erorilor la calculul mărimilor electrice Institutul de Energetică al AŞM

35. Lev CALININ, Dmitri ZAIŢEV, Mihai TÎRŞU, Irina GOLUB Perspective de perfecţionare a strategiei de dirijare cu procesul de conversie directă a frecvenței curentului alternativ în baza transformatorului de reglare a decalajului de fază Institutul de Energetică al AŞM

36. Mihail CERNEI, Vasile LEU Actualitatea zonelor unitare de încălzire Universitatea de Stat din Moldova, ANRE, Republica Moldova

37. Mihai CHIORSAC, Lilia TURCUMAN, Natalia TURTURICA Calculul mărimilor electrice pentru protecţia prin relee a liniilor electrice multifazate Universitatea Tehnica a Moldovei, IE AŞM

38. Mihail GUZUN, Igor COJOCARU Abordări standardizate în domeniul managementului energiei Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI)

39. Roman BANTAŞ Metodologia de determinare a intensităţii energetice la producerea şi prelucrarea produselor agricole Universitatea Agrară de Stat din Moldova

40. Sergiu CIOBANU, Vasile LEU Situaţia serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Republica Moldova Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Republica Moldova

41. Tatiana SĂU, Tatiana CERNEI Brevetarea în domeniul energeticii în Republica Moldova Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

42. Vitali POSTOLATI, Alexandru SUVOROV, Vladimir ANISIMOV Stand pentru cercetarea mostrelor echipamentelor de joncţiune a sistemelor energetice de curent alternativ Institutul de Energetică al AŞM

43. Vitali POSTOLATI, Vladimir BABICI Utilizarea metodelor fizice de evaluare și de calcul a randamentului total al utilizării combustibilului pentru evaluarea alocării costurilor și determinarea costului producerii de energie termică și energie electrică prin cogenerare Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chisinău, Republica Moldova

44. Igor COLESNIC, Vladimir BERZAN, Vladimir ANISIMOV, Vladimir LOCŞIN Metoda electrochimică pentru depistarea în armătură produselor din betonul armat a locurilor, predispuse la coroziunea locală Institutul de Energetică al AŞM

45. Vladimir BERZAN, Vitali POSTOLATI, Vladimir BABICI Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

46. Valeriu BOSNEAGA, Victor SUSLOV Modelarea regimurilor asimetrice a transformatoarelor de reglare a fazei cu trei coloane Institutul de Energetica al Academiei de Ştiinte a Moldovei

47. Vitali POSTOLATI, Irina GOLUB Compararea rezultatelor de calcul a capacităţii de trafic şi puterii naturale prin diferite metode Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei

48. Vitali POSTOLATI, Elena BÎCOVA, Victor SUSLOV, Iurii ŞAKARIAN, Larisa TIMAŞOVA, Svetlana KAREVA Parametrii liniilor electrice dirijate cu autocompensare şi compacte Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, CTŞ Electroenergetic SA CFR SUE a Rusiei

49. Victor SUSLOV, Vitali POSTOLATI Caracteristicile ecologice ale liniilor compacte dirijate cu auto-compensare de curent alternative Institutul de Energetică al Academiei de Ştiințe a Moldovei

50. Adrian A. ADĂSCĂLIŢEI, Alexander E. EMANUEL, Petru TODOS, Nicolae GOLOVANOV Tematici actuale despre definirea componentelor puterilor electrice Departamentul de Electrotehnică, Universitatea Technică “Gh. Asachi”, Iaşi, România, Electrical and Computer Engineering Dept., Worcester Polytechnic Institute, MA, USA, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea POLITEHNICA, Bucureşti, România

51. Cornelia NEAGU, Cristian SIMA Rolul cărbunelui în viitorul mix energetic românesc Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor, Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu", Academia Română

52. Oana CEAKI, Vasile LEU Propagarea perturbaţiilor armonice în reţeaua electrică Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnica din Bucureşti , ANRE, Republica Moldova

53. Virgil MUŞATESCU, Cristian PODAŞCĂ, Ioana OPRIŞ Ajutor de stat pentru promovarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă în România Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Universitatea Politehnica Bucureşti

 54. C. TOADER, N. GOLOVANOV, R. PORUMB., I. TRIŞTIU, C. BULAC, Al. MANDIŞ, M. TÎRŞU Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate Universitatea Politehnica Bucureşti , Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

55. Adrian Andrei ADAM, Vasile RUGINĂ Probleme ale cercetării stiintifice în domeniul energetic in România INCDE ICEMENERG Bucureşti

56. Ionuţ PURICĂ Riscuri de pericol şi impactul lor în infrastructuri critice. Studiu de caz AOSR–IPE-INCE- Academia Română

57. Oleg TEREŞCO Metodele pieţei de dirijare a fiabilităţii aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali ÎI „Centrul corporativ de instruire şi ştiinţific EES”, or. Moscova, FR 

58. A.T. ORLOV, V.G. MAKSIMCIUC, V.M. SPIVAK, S.K. MEŞANINOV, A.V. L’DOVSKAYA Studiu privind utilizarea transformatoarelor fizice la crearea senzorilor de toxicitate Universitatea tehnică de stat din Dneprodzerjinsc

59. Filip GOVOROV, Vladlen GOVOROV, Tatiana ROMANOVA Dirijarea cu fluxurile de energie electrică în reţele prin intermediul transformatoarelor de rapel de recomutare a fazelor Universitatea Naţională a Economiei Municipale A.N. Bechetov din Harkov 

60. Gregori RIABOCON, Joseph MÎSAC Experienţa reconstrucţiei turbinei K-200-130 LMZ prin substituirea cilindrului de joasă presiune Compania mixtă “LVOVGRĂS”, Universitatea Naţională din Lvov „Politehnica din Lvov”

61. Irina BOŞCOVA, Antonina SOLODCAIA Studiu de eficienţă a transferului de căldură în schimbătorul de căldură cu recuperarea căldurii reziduale cu duză granulare inclusă Departamentul de energie termică şi transport prin conducte a resurselor energetice, Institutul de frig, criotehnologii şi ecoenergetică, Academia naţională a tehnologiilor alimentare din Odessa

62. Nicolai CEREMISIN, Alexandr MIROŞNIC, Veronica CERCAŞINA Monitoring asupra parametrilor lea şi a mediului înconjurător pentru dirijarea cu regimurile de funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie Universitatea tehnică naţională agricolă P. Vasilenco din Harkov, Ucraina; Universitatea tehnică naţională „Institutul Politehnic din Harkov”, Ucraina

63. Natalia VOLGUŞEVA, Irina BOŞCOVA Determinarea parametrilor raţionali la uscarea cerealelor cu microundeDepartamentul de energie termică şi transport prin conducte a resurselor energetice Institutul de frig, criotehnologii şi ecoenergetică Academia naţională a tehnologiilor alimentare din Odessa quot; (NTU "KPI"), Kharkov, Ukraine

64. Olga HLIEVA, Serghei REABICHIN, Vitali JELEZNÎI, Tatiana GORDEICIUC Cercetări experimentale al coeficientului convectiv de transfer termic a purtătorului de frig cu adaosul de nanoparticule AL2O3 Catedra teplofizică şi ecologie aplicată. Institutul de frig, criotehnologii şi ecoenergetică. Academia naţională a industriei alimentare

65. Boris BONDARENCO, Boris ILIENCO Cercetări fundamentale şi elaborări inovaţionale din cadrul in-stitutului gazelor al academiei naţionale de ştiinţe a Ucrainei Institutul gazelor AŞN din Ucraina ute of Refrigeration, Cryogenic Technologies and Eco Energetic, Odessa National Academy of Food Technologies

66. Şapovalov V., Volconovici L. Исследования измерительного преобразователя тока как источника сигнала аварийной перегрузки асинхронного электродвигателя Universitatea Agrarа de Stat din Moldova

67. Volconovici L., Cuşnir М., Volconovici А., Slipenichi V., Daicu А., Volconovici О., Chiriac I., Popa А. Имитационные методы определения эффективности биотехнических систем Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

68. Vitalie POSTOLATI, Vladimir BERZAN Regimul de funcţionare al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu România Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

69. V.Postolatii, E.Bîcova, M.Grodețchii Abordări de modelare a managementului coordonat cu sectoarele economiei Institutul de Energetică al AȘM

70. Mariana Dumitrescu Analiza de ansamblu a performanţei sistemelor electroenergetice utilizând tehnici inteligente hibride Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Galaţi, România

71. Valerii BOŞNEAGA, Victor SUSLOV Interconectarea flexibilă a două sisteme de curent alternativ în baza elementelor dirijate L şi C Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

72. Vitalie BURCIU, Mihai TÎRȘU, Mihail ȘIT, Andrei BURCIU Centrală solară de mare altitudine pentru producerea energiei Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; „Visburg” SRL

73. Serghei VASILEVICI, Mihail MALIKO, Nicolai ŞEVCIK Utillizarea biomasei în Republica BELARUS. Starea actuală şi perspective de dezvoltare Institutul de Energetică al Academiei Naţionale din Belarus Minsk, Republica Belarus

74. Serghei YACOVCIC, Nicolai CAPUSTIN Implementarea tehnologiilor biogaze în sectorul agricol al Republicii Belarus Întreprinderea Unitară republicană «Centru Ştiinţific de Producere pentru Mecanizarea Agriculturii a Academiei Naţionale de Ştiinţe din Belarus»

75. Tatiana POSPELOVA, Vladimir CUZIMICI Factori naţionali şi regionali de dezvoltare a energeticii regenerabile Compania de inginerie şi consultanţă „ENECA”

76. Filip CÂRLEA, Violeta Mihaela DINCĂ Tehnologii emergente pentru valorificarea optimă a surselor regenerabile de energie Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile şi Eficienţă Energetică – Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română;  Departamentul pеntru Administrarea Afacerilor UNESCO, în limbi străine, Academia de Studii Economice

77. Oana BENIUGA, Razvan BENIUGA Cerinte privind protectia si conectarea parcurilor eoliene la sistemul energetic in contextul dezvoltarii durabile Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata, Departamentul de Energetica

78. Iulia DAUS, Valeri HARCENKO, Igor IUDAEV Analiza potenţialului energiei solare pe teritoriul regiunii Rostov din Federaţia Rusă  Institutul Ingineresc Marea Neagră –Azov Filiala FSBEI HE "Don GAU", FSBSI "Institutul din Federaţia Rusă pentru Electrificarea Agriculturii"

79. Valeri EVIEV, Igor ILIŞCHIN, Serghei ŞAPOŞNICOV, Svetlana HULHACIEVA Complexe energetice solare-eoliene pentru crearea infrastructurii inginereşti locale la obiective îndepărtate industriale şi agricole din Republica Calmîcă, Federaţia Rusă Universitatea de stat calmîcă B.B. Gorodovicov

80. Alexandr DOROŞENKO, Alfiia ANTONOVA, Konstantin LIUDNIŢCHI Sisteme solare absorbţionale multifuncţionale analiza oportunităţilor şi principii de realizare Academia naţională a tehnologiilor alimentare din Odessa

81. Iurii DEMIANENCO, Nicolai GOGOL Raţionamente la utilizarea pompelor termice pentru încălzirea serelor Institutul de frig, criotehnologii şi ecoenergetică V.S. Martânovschi  Academia naţională a tehnologiilor alimentare, Odesa

82. Vitalii SAVCENCO, Alexandru SINEAVSCHII, Evghenii ANTIPOV Electrotehnologie eficientă energetic pentru creşterea plantelor în sere cu utilizarea convertoarelor fotoelectrice Universitatea naţională a bioresurselor şi ştiinţelor mediului din Ucraina

83. Ion HĂBĂŞESCU, Iuri MOLOTCOV Uscarea materiei prime vegetale în uscătoriile aerodinamice Institutul de tehnică agricolă „Mecagro” 

84. Vladimir ERMURATSCHII, Nicolai EREMENKOV, Cristina EFREMOV Studii parametrice ale caracteristicilor clădirii izolate seismic cu sistemul aerian de termoaprovizionare solară Institutul de Energetică Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, S.A. “GRADIENT-CO”

85. Vladimir ERMURATSCHII, Nicolai EREMENKOV, Cristina EFREMOV Calcularea coeficienţilor optimi de transfer termic pentru elementele de protecţie exterioară ale clădirii privind alimentarea cu căldură prin utilizarea surselor regenerabile de energie din punct de vedere economic Institutul de Energetică Academia de Ştiinţe a Moldovei; S.A. “GRADIENT-CO” 

86. Valentin OLESCIUK, Vladimir ERMURATSCHI Invertoare de tip cascad cu modulaţie sincronă pentru instalaţie fotovoltaică cu trasformator Institutul de Energetica al Academiei de Stiinta a Moldovei, Chisinau, Republica Moldova

87. Aurel GUŢU, Corina GUŢU-CHETRUŞCA Adaptarea complexului energetic al Republicii Moldova la scimbările climatice Universitatea Tehnică din Moldova

88. Elena BÎCOVA, Tatiana KIRILLOVA, Marius ŢARANU Analiza tendinţei modificării emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul cu ardere mică în Moldova Institutul de Energetică al AŞM, Oficiul „Schimbarea Climei” 

89. Mihail ŞIT, Vitalie BURCIU, Anatolii Juravleov Pompele de caldură cu dioxid de carbon pentru agricultură, industria alimentară şi încălzire urbană Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

90.  Mihai TÎRŞU, Vladimir BERZAN, Vladimir ANISIMOV, Sveatoslav POSTORONCĂ Metodă de stocare a energiei din surse regenerabile Institutul de Energetică al AŞM

91. Olga CAPITAN Evaluarea potenţialului de biocombustibili gazoşi în Republica Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei ring of ASM

92. Oleg CEALBAŞ, Eugene CUZNEŢOV Staţii solare fotovoltaice şi termocolektori pe platforme mobile (tracking system), care are loc pe o arie limitată Institutul de Matematică şi Informatică, Academia de Ştiinţe a Moldovei

93. Tamara LEAH Biomasa - sursă de energie regenerabilă şi ecologică pentru agricultura Moldovei Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ”Nicolae Dimo” 

94. Valerian CEREMPEI, Victor RAICOV, Igor PASAT Cercrtări şi încercări exploataţionale ale tocătorului de crengi TC – 1,7 Institutul de tehnică Agricolă „Mecagro” 

95. Victor RAICOV Folosirea ventilatorului diametral în sistemul de aspiraţie al combinelor pentru recoltarea plantelor cu tulpini viguroase Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

96. Ioan IGNAT Inmagazinarea gazelor naturale ROMGAZ Medias

97. Virgil DUMBRAVĂ, George Cristian LĂZĂROIU, Gabriel BAZACLIU, Mihaela TELICEANU Optimizarea stocastică a funcționării sistemului energetic în prezența surselor de energie regenerabile Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

98. Vitalie POSTOLATI, Vladimir BERZAN Unele aspecte ale problemei asigurării cu energie a Republicii Moldova Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei

99. Iurie ERMURACHI, Vladimir BERZAN Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei

100. Daniela BOLBORICI, Oana Zachia, Gheorghe LAZAROIU Interconectarea sincrona a sistemelor energetice Ucraineni si Moldovei la sistemul european continental ENTSO-E CNTEE Transelectrica Universitatea Politehnica București

101. VOLKONOVICH L., KUSHNIR M., VOLKONOVICH A., SLIPENKI B., DYKE A.,  VOLKONOVICH O., ARION C., RUSU H. Efecte economice si tehnologice a sistemelor biotehnice in creșterea animalelor Universitatea Gosudarstvenny Agrar din Moldova; Ministerstvo Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova; Technology College of Kishinev, Moldova

102. Anca POPESCU, Daniela BURNETE, Marian DOBRIN Posibilităţile de creştere a siguranţei în alimentarea cu energie în Republica Moldova Institutul de Studii si Proiectări Energetice