Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehnice „Circuite electrice cu sarcini variabile şi neliniare. Metoda geometriei proiective” de dr. A. Penin

Institutul de Energetică al AŞM anunţă şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la data de 22 noiembrie, ora 14.00 în cadrul specialităţilor 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice” şi 233.02 „Echipamente inginereşti şi tehnologii” pentru ascultarea autoreferatului ştiinţific la susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehnice Circuite  electrice cu sarcini variabile şi neliniare. Metoda geometriei proiective. Raportor competitorul dr. Alexandru Penin, cercetător ştiinţific superior al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM.

Sunt invitaţi membrii Seminarului Ştiinţific de Profil, membrii Consiliului Ştiinţific al IE AŞM şi toţi doritorii.