Anunţuri

15.02.2019
DECLARATIA DE RASPUNDERE MANAGERIALA

07.11.2018
I.P. INSTITUTUL DE ENERGETICĂ anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante

25.10.2018
În cadrul sărbătorii Ziua Ştiinţei în Republica Moldova, la 9 noiembrie curent Institutul de Energetică va organiza Masa rotundă cu genericul "Impactul centralelor termice individuale pe gaze naturale asupra sănătăţii publice şi a mediului ambiant". Evenimentul este dedicat dezvoltării în continuare a platformei de discuţii asupra fenomenelor negative pentru sănătatea publică şi a mediului ambiant din municipiul Chişinău apărute în urma unei cote considerabile de utilizare a centralelor termice individuale în spaţiile rezidenţiale cu o populare densă. La întrunire sunt invitaţi reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu tangenţă la subiect, inclusiv ai societăţii civile. Termenul limită de înregistrare a participanţilor este data de 5 noiembrie. Agenda este ataşată.Telefon de contact: 022-72-70-40

30.07.2018
La data de 07 septembrie 2018 la ora 14:00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat ad-hoc D 03.221.01- 03 din cadrul Institutului de Energetică, pe adresa: str. 5 Academiei str., sala 434, Chişinău, Republica Moldova, MD-2028, va avea loc susţinerea publică a Tezei de doctor în tehnică a Dlui LEU Vasile "Separarea uleiurilor tehnice şi vegetale de impurităţi mecanice în câmp electric" la Specialitatea 221.01 – sisteme şi tehnologii energetice. Conducător ştiinţific - Dl. Mircea BOLOGA, prof., dr. hab. în tehnică, academician.

12.07.2018
Ședinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D03.221.01-03, abilitat de către ANACEC cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui Vasile LEU cu tema "Separarea uleiurilor tehnice şi vegetale de impurităţi mecanice în câmp electric", la specialitatea 221.01 Sisteme şi tehnologii energetice.

05.09.2017
Susținerea tezei a dlui Vasile Daud, inginer, cerc. şt., cu tema „Optimizarea construcţiei şi a regimurilor de funcţionare a arzătoarelor instalatiilor de producere a energiei termice”.

15.03.2017
Seminarul privind examinarea tezei de doctor de Daud Vasile, 21.03.2017, ora 14:00

30.12.2016
Institutul de Energetică al AŞM anunţă concurs pentru posturile vacante:

11.11.2016
Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehnice „Circuite electrice cu sarcini variabile şi neliniare. Metoda geometriei proiective” de dr. A. Penin

08.04.2016
Raportul ştiinţific pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică. Tema raportului „ Analiza microreţelelor în componenţa sistemelor alimentării cu energie ”. Raportor d.ş.t. Penin Alexandru

28.03.2016
Declaraţia privind buna guvernare 2016

23.02.2016
Institutul de Energetică al AŞM anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante

10.09.2015
Felicitare cu jubileu dna Maria Cinic

22.12.2014
Adunarea privind alegerea directorului IE AŞM va avea loc pe data de 23 decembrie 2014

18.03.2014
Programul Mesei rotunde 2014

Showing 1 - 15 of 16 Articles | Page 1 of 2

< назад 12 далее >