Scientific Seminar will be held the meeting of the specialty 221.01 Profile "energy systems and technologies", which will be examined in the PhD thesis of Mr Vasile engineer Daud

Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

ANUNŢ!

 

     Luni,  21.03.2017, ora  14:00, în cadrul Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Academieii nr. 5), sala 430, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil  la specialitatea 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice”, în care va fi examinată teza de doctor a dlui inginer Vasile DAUD, „Eficientizarea consumului de gaze naturale în instalaţiile de generare distribuită a energiei termice”.

Conducător ştiinţific:  Vladimr BERZAN, prof. univ., dr. hab.

Consultant ştiinţific:  Valerian DOROGAN, prof. univ., dr. hab.

 

Secretar  ştiinţific  SŞP                                                   Conf. univ., dr. Mihai TÎRŞU.