Permanent Scientific Seminar "IE ASM" Electric Circuits variables over time.

Семинар №11 din 09.06.2008
Începutul la ora 1600, bir. 432, str. Academiei 5, Institutul de Energetică al AŞM

 

Agenda

I. Timofte Ilie. Raport privind participarea la şedinţa de lucru a Cartei Energetice (Elveţia)

II. Materiale pentru publicare în revista „Problemele Energeticii Regionale”, 2008, nr.2.

1. V. Rimschi. Перенапряжения в четвертьволновых и полуволновых линиях с переменными параметрами/ Римский В.К., Берзан В.П., Пацюк В.И.

2. V. Berzan. Analiza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu autoexcitaţie capacitivă/ Autori: S.Postoronca, V.Berzan, Iu. Ermurachi.

3. V. Berzan. Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase. Autori: V.Berzan, M. Tîrşu, S.Postoronca

4. Анисимов В. Минимизация стоимости ветродвигателей с вертикальным ротором.

5. Анисимов В. К. Особенности работы электрического генератора на нагрузку типа теплицы./ Авторы: Берзан В. П., Анисимов В. К., Вареник М. М.

Объявление

Seminarul Ştiinţific permanent al "IE AŞM": Circuite electrice cu parametri variabili în timp.

Conducătorii seminarului: academician V.Postolati, d.h.ş.t. V.Berzan, d.h.ş.t. V.Rimschi