Energetica Moldovei 2012

Energetica Moldovei 2012 CUPRINS

Autori, Denumirea lucrării, Afiliere

Mikhalevich A.A., Fisenko S.P. Prognoza stocastică a securitaţii energetice a ţării, Institutul de transfer a masei şi căldurii „A.V.Lykov” al AŞN din Bielorusia

Padalko L.P. Problemele economice ale energeticii Bielorusiei: experienţă şi perspective, Institutul de Economie al Academiei Naţionale de Stiinţe, Bielorusia

Cernei M., Leu V. Măsuri privind eficienţa energetică în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun.Chişinău, SA „Termocom”

Oprea D. Durabilitatea şi eficienşa energetică, Universitatea Tehnică din Praga

Burdo O. Energetica nanotechnologiilor de alimentare, Academia Naţională de Tehnologii Alimentare din Odesa

Erhan F1., Mocanu A.2, Rotari V1. Factorii de influenţă asupra intensităţii energetice ale produselor agricole, 1Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2Universitatea de Stat din Cahul, В.P. Hajdeu

Erhan F.1, Mocanu Anastasia2 Metodica de determinare a intensităţii energetice la producerea produselor agricole, 1Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2Universitatea de Stat din Cahul

Levchenko S.A. Noi tendinţe şi tehnologii de majorare a eficienţei energetice în baza reţelelor intelectuale integrate (SMART GRID) în Bielorusia, Institutul de transfer a masei şi căldurii „A.V.Likov” al AŞN Bielorusia

Iuşa V., Cernov G., Raykovscki N. Estimarea eficienţei termodinamice a sistemului de utilizare a pierderilor de căldură din instalaţiile de forţă şi termoenergetice, Universitatea Tehnică de Stat din Omsk, Rusia

Grodeţki M., Bikova E. Prognozarea indicatorilor securităţii energetice, Institutul de Energetică al AŞM

Bicova E., Postolati V., Cinic M., Grodetskii M., Kirillova T. Сomplex de calcul pentru monitorizarea şi analiza securităţii energetice, Insitutul de Energetică al AŞM

Uliev L., Himici O., Valenova O. Potenţialul de stocare a energiei şi integrarea procesului de prelucrare primară a petrolului devonian pe instalaţia AVT 3, Universitatea Tehnică Naţională “Institutul Politehnic din Harkov”, Ucraina

Tovajneanskii L.L., Vedi V.E. Clasă nouă de materiale ceramice ce asigură eficienţa energetică a tehnologiilor de temperatură înaltă, Universitatea Tehnică Naţională „Institutul Politehnic din Harkov”, Ucraina

Pospelova T.G. Efectele de aplicare a FACTS şi AFM în creşterea eficacităţii sistemelor electroenergetice regionale şi naţionale, Universitatea Tehnică Naţională din Bielorusia

Balametov A.B., Halilov E.D. Prognozarea pierderilor de putere a sistemelor energetice pentru analiză şi dirijare, Institutul ştiinţific de cercetare şi Institutul de energetică de proiectare şi cercetare din Azerbaidjan

Tirsu M., Calinin L., Zaitev D., Berzan V. Sistem electronic de putere bazat pe tranzistori IGBT pentru dirijarea cu unghiul instalaţiei de reglare a decalajului de fază, Institutul de Enetrgetică al AŞM

Cernei M., Leu V. Experienta de aplicare conductelor preizolate din poliuretan în Sistemul de alimentare centralizat cu energie termică a mun. Chisinau,SA „Termocom”

Cernei M., Vîrlan A., Leu V. Despre regimul de funcţionare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a mun. Chişinău, SA „Termocom”

Borş S., Cristea I., Cuşnir Eu. Potenţiale depozite subterane pentru inmagazinarea de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM

Vaiţ D.V., Vlasiuk А.G., Layebnâi V.S., Spivak V.М.1 Tîrşu M.S.2 Sistem intelectual de control şi dirijare cu schimbul de energie pentru sistemul automatizat de sudare prin arc electric, 1Universitatea Tehnică Naţională a Ucrainei „Institutul Politehnic din Kiev”, 2Institutul de Energetică al AŞM

Erhan F., Popescu V., Voinesco D. Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Musteaţă V.T., Butenko N.A., Varenic A.M. Cercetarea câmpului de temperatură a coşului de fum şi elaborarea măsurilor de perfecţionare tehnică a lui la CET-1 m.Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, CET-1 m.Chisinau

Oleşciuk V.1, Griva G.2, Sizov A.1 Сonvertoare şi acţionări electrice multifazate cu modulaţie prin impulsuri de durată variabilă de tip sincron, 1Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2 Departamentul de Energetică al Politehnico din Torino, Italia

Eremia Mircea, Cerna Mladin, Vilt Calin “Smart Grids-Smart CLIENTS”

Nikitin S.N.1, Filiutici I.S.1, Voitehovici I.V.2 Metode contemporane pentru prognozarea dezvoltării sistemelor energetice , 1Institutul de Energetică al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Bielorusia, 2 Institutul Unificat de cercetări energetic şi nucleare “Sosna” al AŞN din Bielorusia

Erhan F., Lupuşor I., Popescu V., Voinesco D. Dependenţa dintre regimurile tranzitorii şi cele nesimetrice în sistemele de distribuţie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Chelmenciuc C., Guţu A. Conceptul sistemelor contemporane de alimentare cu căldură a întreprinderilor industriale, Universitatea Tehnică a Moldovei

Kalinin L., Zaiţev D., Tîrşu M., Golub I. Analiza utilizării instalaţiilor abur-gaz de mică putere pentru asigurarea consumatorilor cu energie electrică din Republica Moldova, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Calinin L., Zaiţev D., Tîrşu М., Golub I. Variante posibile de funcţionare a surselor de generare de pe teritoriul Republicii Moldova, Institutul de Energetică al AŞM

Cerempei V. Tendinţe în dezvoltarea sectorului energetic al economiei mondiale şi naţionale, Institutul de Tehnică Agricolă „MECAGRO”

Grodeţki M.V. Soluţionarea problemelor de optimizare în energetică la existenţa multiplelor limitări de tipul egalitate, Institutul de Energetică al AŞM

Mogoreanu N. Intensitatea energetică în Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei

Grechanyuk N.I.1, Croitoru G.2, Colesnic I.3 Starea actuală a lucrărilor în domeniul tehnologiei de topire şi evaporare cu fascicul de electroni a metalelor şi nemetalelor în vid, 1SPC «Eltechmash» Viniţa, Ucraina; 2ICSC “INCERCOM”, Chişinău, Moldova, 3 Institutul de Energetică al AŞM

Vinogradov Alexander, A. Vinogradov, Serghei Iosif I. Modelarea matematică a oscilaţilor de joasă frecvenţă a conductorilor LEA induse de vânt. Calcule de protecţie a fazei scindate împotriva suboscilaţiilor, Universitatea Tehnică Naţională din Bielorusia

Musatescu V.1, Pavel G. 2 Consideratii privind profitabilitatea viitoarelor investitii in sistemul de producere energie electrica al României, 1Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei, 2Universitatea „Politehnica” Bucureşti, România

Gropa V. Influenţa turbinelor eoliene asupra calităţii energiei electrice la funcţionarea în paralel cu un sistem electroenergetic, Universitatea Tehnică a Moldovei Vernescu V., Goia M.L., Golovanov N. Unele soluţii nestandarde pentru reţeaua europeană, CNR/WEC - Bucureşti, România

Muntean I. Perfecţionarea practicilor de analiză a consumului de energie în sectorul de clădiri din municipiul Chişinău prin implementarea unui sistem de indicatori pentru măsurarea şi monitorizarea performanţei energetice, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Energetică

Olesciuk V., Prudeak R., Sizov A. Acţionări electrice de curent alternativ În baza convertizoarelor de putere şi cotrolere digitale, Institutul de Energetică al ASM

Vinogradov Alexander A., Serghei Iosif I.1, Lilien Jean-Louis2 Amortizator de balansări TDD de eficienţă înaltă pentru liniile de transport a energiei electrice cu conductoare separate – elaborare, încercare, variante de realizare, 1Universitatea Tehnică Naţională din Bielarusia, 2Universitatea Liege

Macovei I., Stratan I., Gropa V., Păduraru I., Pripa M. Studiul privind diagnosticarea stării tehnice a transformatoarelor de putere din sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică

Bălan Gh., Pencioiu P., Golovanov N. Probleme actuale privind calitatea energiei electrice în sistemele electroenergetice, Comitetul Naţional Român pentru Consiliul Mondial al Energiei

Purica Ionut Structural change, energy conflicts and the EU at the beginning of the XXI century, World Energy Council Romanian Member Committee and Institute of Economic Forecasting – Romanian Academy

Postolati V.1, Bicova E.1, Suslov V.1, Şakarian I.2, Timaşova L.2, Kareva S.2 Linii electrice de transport dirijate compacte de curent alternativ, 1Institutul de Energetică al Academiei de Ştiințe a Moldovei, 2NTTS Electric Moscova, Rusia

 Albert H., Lavrov G., Roşca N.-E., Poantă A. Aspecte actuale privind posibilităţile de racordare a CEE în SEN, Institutul de studii si proiectari energetice (ISPE), România

Burnete D. Tehnologii moderne de producere a energiei electrice pentru asigurarea dezvoltarii durabile, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE, România

Chiorsac M.V.1, Turcuman L.V.2, Sidelnicov V.C.1 Scheme complexe echivalente pentru calculul defectelor complicate în LEA hexafazate prin metoda componentelor simetrice, 1Universitatea Tehnică a Moldovei, 2Institutul de Enegetică al AŞM

Cazacu Iu. Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova: situaţia actuală, dezvoltarea reţelei de transport şi integrarea resurselor regenerabile, Î.S. “Moldelectrica”

Sobor I.1, Ceban V.2 Evaluarea impactului schemei de sprijin fit a energiei eoliene asupra tarifului pentru consumatorii finali, 1Universitatea Tehnică a Moldovei, 2Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sutiaghinski M., Agheev A., Potapov Yu., Yuşa V. Tehnologiile de conservare a energiei electrice şi surse regenerabile de energie în regiunea Omsk, NP «Centrul de Inovare», Universitatea Tehnică din Omsk, Rusia

Rozum M.V.1, Doroşenco А.V.2 Sistemele solare de refrigerare bazate pe schimbătoare de căldură şi de masă cu multe trepte, Universitatea Naţională maritimă din Odesa1, Academia de Stat de frig din Odesa2, Ucraina

Şit M., Andronati N., Ioişer A., Timcenco D., Şit B. Pompele de căldură pe dioxid de carbon pentru vinificaţie, avicultură şi industria de prelucrare a produselor lactate, Institutul de Energetică al AŞM

Kocetov V., Tomcic E. Aplicarea de pachete cu inertie termica mare pentru depozitarea pe termen lung de fructe şi legume, Academia de Stat de frig din Odesa

Vasilevici S.V., Dmitriev G.M., Cojurin V.N., Maliko M.V. Cercetarea conversiei termochimice a biomasei pentru obţinerea diferitor tipuri de combustibil, Întreprinderea de Stat „Institutul de Energetică al ANŞ din Bielorusia”

ADAM1Adrian Andrei, BARBIERU1 Ion, VULPE Marian1, MANDREAN Cristian1, MIHAESCU Lucian2, HERBERT Wilhelm3 Realizări ICEMENERG - Bucureşti în domeniul instalaţiilor de ardere ecologice şi eficienţe pe hidrocarburi, 1ICEMENERG Bucureşti, România; 2Universitatea politehnica din Bucureşti; 3Midia Power Plant, Navodari, România

Berzan V., Tîrşu M., Bârlădean A. Generator asincron bifazat cu autoexcitaţie, Institutul de Energetică al AŞM

Hăbăşescu I., Cerempei V., Molotcov Iu., Ruschih D. Argumentarea parametrilor instalaţiei pentru prepararea amestecurilor combustibile, Institutul de Tehnică Agricolă „MECAGRO”

Hăbăşescu I., Cerempei V., Balaban N., Molotcov Iu., Raicov V. Valorificarea potenţialului energetic al biomasei: soluţii tehnice, Institutul de Tehnică Agricolă „MECAGRO”

Hăbăşescu I., Cerempei V. Potenţialul energetic al masei vegetale din agricultura Republicii Moldova, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

Mihailov А.G., Batrakov P.А. Investigarea de calcul a influenţei profilului focarului cazanului cu turbină pe gaz asupra formării oxizilor de azot la arderea combustibilului gazos, Universitatea tehnică de stat din Omsk, Rusia

Lagutin A., Hmelniuc M., Kocetov V. Bazele strategiei de dezvoltare a instalaţiilor de refrigerare în complexul agroindustrial al Republicii Moldova, Academia de Stat de Frig din Odesa Ucraina

Olesciuk V., Sizov A. Sisteme fotovoltaice în baza invertoarelor duble cu modulare sincronă vectorială racordate la reţea, Institutul de Energetică al AŞM

Sclear P.1, Berzan V.2 Direcţii de perspectivă privind utilizarea deşeurilor agricole a biomasei din complexul agroindustrial al Moldovei în scopuri energetice, 1Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2Institutul de Energetică al AŞM

Burciu V.1, Burciu A.2 Instalaţie eoliană de medie şi mare putere, pentru zone cu viteze mici de vînt, 1Institutul de Energetică al AŞM, 2„Visburg” SRL

Bajura T. Pădurile Moldovei – principala sursă energetică autohtonă a economiei naţionale, Institutul de Economie, Finanţă şi Statistică al AŞM

Comendant I. Impactul promovării suselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic naţional, Institutul de Energetică AŞM

Cerempei V. Producţia şi utilizarea alcoolilor monoatomici în scopuri energetice, Institutul de Tehnică Agricolă „MECAGRO”

Serotiuk S. Racordarea asigurării cu energie electrică a obiectelor cu potenţialul surselor regenerabile de energie faţă de regiunea de Vest a Ucrainei, Universitatea Naţională Agrară din Lvov, Ucraina

Uliev L.1, Sivak V.2 Analiza pinci a procesului de purificare a tetraclorurii de titan prin metoda de rectificare, 1Universitatea Technică Natională “Institutul Politehnic din Harkov”, 2Combinatul de Titan şi Magneziu din Zaporozhye, Ucraina

Arion V., Gherman C., Şveţ O., Arseni L. Costurile tehnologiilor moderne de producere a electricităţii din biomasa solidă, Universitatea Tehnică a Moldovei

Arion V., Gherman C., Arseni L. Evaluarea economică a tehnologiilor ORC şi MAI de producere a energiei din biomasă solidă, Universitatea Tehnică a Moldovei

Arion V., Gherman. C., Borosan C. Fezabilitatea edificării unei centrale de cogenerare pe biomasă, ciclu combinat, cu gazeificarea integrată, Universitatea Tehnică a Moldovei

Constantinov N. Utilizarea energiei solare în Moldova, Asociaţia Energia vântului în Moldova

Constantin C., Săcuiu S., Samoilă I., Petri V. Probleme de mediu ale sectorului energetic datorate implementării directivelor UE, ISPE, România

Vedi V.E., Rovenskii A.I. Complex mobil pentru tratarea termocatalitică a deşeurilor Universitatea Tehnică Naţională „Institutul politehnic din Harkov”, Ucraina

Fedorcenco S. Modelul de consum de energie electrică al regiunii, Universitatea de Stat din Transnistria „T.G.Şevcenko”

Postolati V., Golub I., Bîcova E., Boşneaga V.. Variante alternative de dezvoltare a interconexiunilor Moldovei cu Ucraina şi România în baza liniilor electrice de transport dirijate cu dublu circuit, Institutul de Energetică al AŞM

Colpacovich Iu.1, Sit M.2, Cleimenov V.1 Divizoare rezistive de tensiune cu impulsuri pentru susteme de control a calităţii şi de contorizare, 1Institutul «ELIRI» S.A., 2Institutul de Energetică al AŞM

Constantin C., Dobrin M. Strategia energetică – document esenţial în definirea obiectivelor generale privind politica energetică, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE, România

Postolati V.1, Berzan V.1, Bicova E.1, Golub I.1, Suslov V.1, Moraru L.1, Alkaz V.2, Slusari B.2, Ţaranu M.3, Fedotova E.4 Determinarea volumului necesar a capacităţii de rezervă a stocurilor de gaze subterane, 1 Institutul de Energetica al AŞM, 2Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, 3Oficiul schimbările climei,4 „Gazprom VNIIGAZ”

Postolati V.1, Berzan V.1, Bicova E.1, Alkaz V.2, Slusari B.2, Isicico Eu.2, Bogdevici O.2, Fedotova E.3 Determinarea locurilor de amplasare a rezervuarelor potenţiale de gaze subterane, 1 Institutul de Energetica al AŞM, 2Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, 3 "Gazprom VNIIGAZ"

Postolati V.1, Berzan V.1, Bicova E.1, Oreştean O.1, Alkaz V.2, Slusari B.2, Fedotova E.4 Evaluarea preliminară a costului creării RSG, 1Institutul de Energetica al AŞM, 2Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, 3"Gazprom VNIIGAZ"

Coteanu M., Lavrov G., Kaytar E., Botezat M., Matei N. Soluţii moderne de racordare la reţea a surselor de energie regenerabile, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, ISPE Bucureşti, România

Postolati V.1, Berzan V.1, Bykova E.1, Golub I.1, Suslov V.1, Alkaz V.2, Slusari B.2, Fedotova E.3 Variante de dezvoltare a reţelelor de gaze ale Moldovei necesare pentru dotare a depozitelor subterane de gaze, 1Institutul de Energetica al AŞM, 2Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, 3Oficiul schimbările climei,4 "Gazprom VNIIGAZ"

Bostan I., Dulgheru V., Dicusară I., Cozma I. Energia solară şi sistemele fotovoltaice de conversie cu eficienţă sporită, Universitatea Tehnică a Moldovei

Вostan I., Dulgheru V., Sochireanu A., Dicusară I., Cozma I., Gladîş V., Porcescu G. Instalaţii solare cu orientare automată la soare, Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Gusev A., Tonu V. Perspectiva dezvoltării înmagazinării subterane a gazelor naturale în Republica Moldova, AO ”Moldovagaz”

Senderov S.M. Aspecte metodice de abordare indicativă pentru estimarea securităţii energetice a ţării şi regiunilor ei, Institutul de sisteme energetice “L.A.Melentev” a departamentului Siberian al Academiei de Ştiinţe din Rusia

Mahnitko A., Varfolomejeva R. Dezvoltarea complexului energetic al ţărilor baltice, Universitatea tehnică din Riga, Letonia

Ursul A. MOLDOVA ENERGY AND BIOMASS PROJECT 2011-2014, Implemen-ting Agency: UNDP Moldova in collaboration with Ministry of Economy and Agency for Energy Efficiency

Cereşniuc S.V., Lugovoi V.A., Timaşova L.V. Metode contemporane de considerare a sarcinilor climaterice asupra liniilor electrice aeriene de transmisie a energiei electrice, SA “R&D Center @ FGC UES”

Goremîchin V. Invertor de putere joasă de reţea integrat în modul pentru aplicaţii fotovoltaice, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Bostan V., Guţu M. Analiza cu elemente finite a materialelor compozite pentru construcţia palelor turbinelor eoliene, Universitatea Tehnică a Moldovei

Miga-Papadopol M., Cernat M. Piaţa de energie din România în contextulpieţei unice europene, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., România

Harcenko V.V.1, Adomavicius V.B.2, Gusarov V.A.1, Strebkov D.S.1 Microreţele bazate pe SRE pentru alimentarea teritoriilor rurale, 1Institutul rusesc de electrificare rurală, Moscova, Rusia, 2Universitatea tehnologică din Kaunas, Lituania

Strebkov D.S., Harcenko V.V. Tehnologii inovaţionale ale SRE elaborate de IRER, Institutul Rusesc de Electrificare Rurală, Moscova, Rusia

Kundas S.P., Rodikin O.I., Paşinskii V.A. Pregătirea cadrelor în domeniul ecologiei şi resurselor regenerabile în Republica Belarus, Universitatea ecologică de stat internaţională „A.D.Saharov”

Kundas S.P., Paşinski V.A., Poziak S.S. Starea actuală şi perspectivele de dezvoltare a surselor regenerabile de energie în Republica Belarus, Universitatea ecologică de stat internaţională „A.D.Saharov”

 

Cibotari F. Viziuni privind promovarea conceptului de mentenanţă şi dezvoltare durabilă a sistemului de distribuţie a energiei electrice din Republica Moldova în condiţiile economiei de piaţă, Inspectoratul Energetic de Stat al Moldovei

Raboşapca I.1, Andras-Istvan B.2 Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova, 1Secţia Ştiinţe Exacte şi Economice a AŞM, 2Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

Gherman C., Şveţ O., Arseni L. Gazeificarea biomasei solide şi costul singazului produs, Universitatea Tehnică a Moldovei

Holding „Soiuz”