Seminare şi Conferinţe

Seminarul științific dedicat rezultatelor proiectelor din tematică aplicativa

Seminarul ştiinţific dedicat rezultatelor obţinute în cadrul proiectului instituţional „ELABORAREA MECANISMELOR DE SPORIRE A SECURITĂŢII ENERGETICE A ŢĂRII BAZATE PE PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR ENERGETICE ADAPTIVE”

Prima Conferință Internațională „НАУКА СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ”, („Ştiinţa şterge hotarele”.) Chișinău, 27 aprilie 2015, Centrul Științei și Culturii Rus (РЦНК).

Seminarul „Aspecte de promovare a eficienţei energetice în Republica Moldova”.

MOLDEXPO, Chişinău. Expoziţia Internaţională Specializată „Moldenergy”

“Alternativa carburantului gazos“

Masa rotundă „Convertoare electrice şi echipament de măsurare a tensiunilor 6,3-35 kV de curent alternativ”

Seminarului Ştiinţific de profil din 15 iunie 2009 la specialitatea 05.14.08

Seminarul Republican "Surse regenerabile de energie", 19.05.2009, 16.00, bir.432 (directia IE ASM)

Masa rotundă: Captarea energiei mediului cu potenţial termic redus: realizări şi perspective

Seminarul Ştiinţific permanent al "IE AŞM": Circuite electrice cu parametri variabili în timp.