Revista "Problemele Energeticii Regionale", este publicată de către IE AŞM începând cu a 2005 trei ori per an. Revista este inclusă în baze de date "DJERELO" - Ucraina, VINITI - Rusia. Versiunea electronică a revistei este republicată în baze electronice a revistelor ştiinţifice e-library.ru, cyberleninka.ru (Federaţia Rusă) şi DOAJ (International database of Open Access journals).

Noutăţi:

24.01.2017
Revista "Problemele energeticii regionale" a fost acceptată în baza de date de Thomson Reuters (Web of Science) numit Emerging Sources Citation Index (ESCI)

17.11.2016
Despre conferința științifico-practică internațională "Problema aprovizionării cu energie și de economisire a energiei în afaceri agrare din Ucraina" (mesajul cercetătorului stiinţific coordonator E.V. Bykova)

17.10.2016
Memorandumul de colaborare între Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi SA „TERMOELECTRICA”

05.10.2016
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ "ENERGETICA MOLDOVEI 2016. ASPRECTE REGIONALE DE DEZVOLTARE" 29 septembrie – 1 octombrie 2016, Chişinău, Republica Moldova, Rezultatele

07.09.2016
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ "ENERGETICA MOLDOVEI 2016. ASPRECTE REGIONALE DE DEZVOLTARE" 29 septembrie – 1 octombrie 2016, Chişinău, Republica Moldova

04.09.2016
Felicitări Mihail Șit cu Jubileu!

27.06.2016
Seminarul Internaţional științifico-metodologic privind energia regenerabilă, 23-27, 2016, Minsk, Belarus, Ediţia III.

27.06.2016
SEMINAR DE INSTRUIRE – ÎNSUŞIREA INSTRUMENTULUI DE CALCUL PENTRU GHIDUL IPCC 2006 PRIVIND INVENTARIEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, SECTOARELE ENERGIE, PROCESE INDUSTRIALE

13.06.2016
Felicitări Galinei Vasilievna Ermuratscaia cu Jubileu!

05.05.2016
Seminar "Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030"