Revista "Problemele Energeticii Regionale", este publicată de către IE AŞM începând cu a 2005 trei ori per an. Revista este inclusă în baze de date "DJERELO" - Ucraina, VINITI - Rusia. Versiunea electronică a revistei este republicată în baze electronice a revistelor ştiinţifice e-library.ru, cyberleninka.ru (Federaţia Rusă) şi DOAJ (International database of Open Access journals). Revista este indexată de asemenea în baza de date ESCI (Emerging Sources Citation Index) de Thomson Reuters.

Noutăţi:

24.05.2017
Raportul privind măsurile şi mecanismele implementate de Republica Moldova pentru decarbonizarea sectorului energetic, prezentat de către directorul al IE AȘM dl dr.ș.t. Mihail Tîrșu

22.05.2017
Cursul Regional de instruire privind evaluarea tehnologiilor energetice cost-eficiente

11.05.2017
Felicitări dr.hab- ş.t. Olesciuk V.I. cu Jubileu!

11.04.2017
La 07 aprilie curent în incinta Institutului de Energetică al AȘM a avut loc seminarul științifico-practic „Abordări de prognozare a indicatorilor în Energetică și în Economie”.

15.02.2017
Susţinerea tezei de dl. dr. Alexandru Penin "Geometria proiectivă în teoria circuitelor electrice cu sarcini variabile și neliniare"

14.02.2017
Perspectivele pentru dezvoltarea sectorului energiei regenerabile în Moldova

02.02.2017
Zi de informare privind participarea în activitatea de cercetare - inovare în Programul Orizont 2020

26.01.2017
Adunarea Generală a Secției Științe Inginerești și Tehnologice

24.01.2017
Revista "Problemele energeticii regionale" a fost acceptată în baza de date de Thomson Reuters (Web of Science) numit Emerging Sources Citation Index (ESCI)

17.11.2016
Despre conferința științifico-practică internațională "Problema aprovizionării cu energie și de economisire a energiei în afaceri agrare din Ucraina" (mesajul cercetătorului stiinţific coordonator E.V. Bykova)