Revista "Problemele Energeticii Regionale", este publicată de către IE AŞM începând cu a 2005 trei ori per an. Revista este inclusă în baze de date "DJERELO" - Ucraina, VINITI - Rusia. Versiunea electronică a revistei este republicată în baze electronice a revistelor ştiinţifice e-library.ru, cyberleninka.ru (Federaţia Rusă) şi DOAJ (International database of Open Access journals).

Noutăţi:

07.09.2016
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ "ENERGETICA MOLDOVEI 2016. ASPRECTE REGIONALE DE DEZVOLTARE" 29 septembrie – 1 octombrie 2016, Chişinău, Republica Moldova

04.09.2016
Felicitări Mihail Șit cu Jubileu!

27.06.2016
Seminarul Internaţional științifico-metodologic privind energia regenerabilă, 23-27, 2016, Minsk, Belarus, Ediţia III.

27.06.2016
SEMINAR DE INSTRUIRE – ÎNSUŞIREA INSTRUMENTULUI DE CALCUL PENTRU GHIDUL IPCC 2006 PRIVIND INVENTARIEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, SECTOARELE ENERGIE, PROCESE INDUSTRIALE

13.06.2016
Felicitări Galinei Vasilievna Ermuratscaia cu Jubileu!

05.05.2016
Seminar "Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030"

07.04.2016
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ "ENERGETICA MOLDOVEI 2016. ASPRECTE REGIONALE DE DEZVOLTARE" 29 septembrie – 1 octombrie 2016, Chişinău, Republica Moldova

24.03.2016
A 69 Conferinţă Ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, UASM

24.03.2016
Masa rotundă “Eficienţa energetică: Resurse – Normative - Tehnologii”, Moldenergy-2016

13.03.2016
Ziua de informare cu privire la Programul ORIZONT 2020 în Institutul de Energetică al AŞM