Revista "Problemele Energeticii Regionale", este publicată de către IE AŞM începând cu a 2005 trei ori per an. Revista este inclusă în baze de date "DJERELO" - Ucraina, VINITI - Rusia. Versiunea electronică a revistei este republicată în baze electronice a revistelor ştiinţifice e-library.ru, cyberleninka.ru (Federaţia Rusă) şi DOAJ (International database of Open Access journals).

Noutăţi:

05.05.2016
Seminar "Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030"

07.04.2016
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ "ENERGETICA MOLDOVEI 2016. ASPRECTE REGIONALE DE DEZVOLTARE" 29 septembrie – 1 octombrie 2016, Chişinău, Republica Moldova

24.03.2016
A 69 Conferinţă Ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, UASM

24.03.2016
Masa rotundă “Eficienţa energetică: Resurse – Normative - Tehnologii”, Moldenergy-2016

13.03.2016
Ziua de informare cu privire la Programul ORIZONT 2020 în Institutul de Energetică al AŞM

28.01.2016
Opinia savantilor moldoveni vizavi de reformele in sectorul energetic

26.01.2016
RAPORT INSTITUTULUI DE ENERGETICA PRIVIND ACTIVITATEA STIINTIFICA SI INOVATIONALA IN ANUL 2015

26.01.2016
10 măsuri de diminuare a costurilor și îmbunătățire a calității vieții cetățenilor Republicii Moldova. Opinia savanților

02.12.2015
Masa rotundă cu genericul „Bursa invenţiilor şi a tehnologiilor noi în domeniul eficienţei energetice şi a valorificării surselor regenerabile de energie”

13.11.2015
Cât de justificate sunt noile tarife la energia electrică?