Revista "Problemele Energeticii Regionale", este publicată de către IE AŞM începând cu a 2005 trei ori per an. Revista este inclusă în baze de date "DJERELO" - Ucraina, VINITI - Rusia. Versiunea electronică a revistei este republicată în baze electronice a revistelor ştiinţifice e-library.ru, cyberleninka.ru (Federaţia Rusă) şi DOAJ (International database of Open Access journals).

Noutăţi:

22.06.2015
4‐a conferință internațională pe „Sisteme energetice intelectuale”, ESS`15. La conferinţa au participat...(citeşte mai departe)

09.06.2015
Seminarul științific dedicat rezultatelor proiectelor din tematică aplicativa

09.06.2015
08.06.2015. În cadrul Institutului de Energetică al AŞM a avut loc ziua uşilor deschise, eveniment dedicat zilei AŞM, care se serbează la 12 iunie.

09.06.2015
Seminarul ştiinţific dedicat rezultatelor obţinute în cadrul proiectului instituţional „ELABORAREA MECANISMELOR DE SPORIRE A SECURITĂŢII ENERGETICE A ŢĂRII BAZATE PE PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR ENERGETICE ADAPTIVE”

15.05.2015
Conferința ATEE 2015, București,România, 7-9 mai 2015

15.05.2015
Masa rotundă “Provocările - cheie ce privesc promovarea SER în Republica Moldova”, organizator Facultatea de Energetică a UTM.

12.05.2015
12.05.2015. AEE oferă echipamentul necesar pentru efectuarea auditului energetic

12.05.2015
Institutul de Energetică al AŞM anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante

08.05.2015
Elaborări, invenţii şi publicări ale IE AŞM în aa.2011-2014

30.04.2015
. Prima Conferință Internațională „НАУКА СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ”, („Ştiinţa şterge hotarele”.) Chișinău, 27 aprilie 2015, Centrul Științei și Culturii Rus (РЦНК).