Noutăţi

19.06.2019
Platforma națională Cleantech Moldova lansata pentru susține și promova tehnologiile noi în proiecte de energie regenerabilă

19.06.2019
ATELIER DE LUCRU PRIVIND PROCESUL DE DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ

03.06.2019
Participarea Institutului de Energetică la Conferinţa Internaţională "Modern Power Systems 2019"

19.02.2019
DECLARAŢIE OFICICIALĂ. Institutul de Energetică din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în legătură cu Conferinţa de presă din 13 februarie 2019 "Tarifele pentru căldură pot fi micşorate" difuzată pe portalul mass-media "Privesc.eu" DECLARĂ, precum că poziţia personală, expusă de către academicianul AŞM, Dl. Vitalie Postolati referitor la subiectele tarifelor din sectorul energetic NU COINCIDE cu poziţia oficială a Institutului de Energetică. Totodată, Institutul de Energetică, ca instituţie publică, abilitată în domeniul cercetării şi inovării, este în afara politicii şi nu participă în campania electorală sub sigla a niciunui partid sau formaţiune politică, nu împărtăşeşte viziuni sau interese, expuse de către careva candidaţi în scrutinul preconizat la 24 februarie 2019. Ne exprimăm regretul faţă de asemenea comportament ce prejudiciază imaginea instituţiei. https://www.privesc.eu/Arhiva/85313/Conferinta-de-presa-sustinuta-de-PSRM-cu-tema--Tarifele-pentru-caldura-pot-fi-micsorate

04.02.2019
Vezi informație in Engleză

01.02.2019
Resurse publicate ca suport oferit de Științele Sociale și Umaniste pentru elaborarea politicelor energetice. În noile politici energetice consumatorul final, și anume cetățeanul este plasat în centrul dezvoltării sectorului. Lanțul energetic, începând cu generarea, și parcurgând calea prin toate etapele procesului, ajung la capăt, adică la utilizatorul final, elementul situtl la urmă, dar nu și după importanță. Pentru a atinge țintele lansate către construirea unei societăți cu emisii reduse de carbon prin intermediul măsurilor efectuate în cadrul tranziției energetice, Științele Sociale și Umaniste (ȘSU) joacă un rol crucial în sensul aducerii mesajelor de la factorii de decizie către societate. De asemenea, entitățile - elaboratori de politici pentru a aproba cele mai reușite decizii vor avea nevoie de un profil vizibil a conceptualizării, oferite de cercetarea exercitată în cadrul ȘSU, și care ar trebui să servească ca date de intrare în aceste activități. Platforma SHAPE ENERGY, creată în cadrul Proiectului cu același nume finanțat de Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene oferă o bogată colecție de resurse scrise în scopul elaborării practicilor Europene avansate în domeniul mediatizării publicului larg la capitolul tranziției energetice. Pentru factorii de decizie Platforma oferă 3 resurse–cheie: 1) Ateliere de lucru SHAPE ENERGY în urbe, 2) Istorisirea ca metodă efectivă pentru mulțimea de părți interesate și 3) Apelul SHAPE ENERGY pentru Justificare. Va urma o descriere succintă a fiecărei din aceste resurse. Citește mai departe...

19.11.2018
Conferința Tehnico - Științifică Internațională "Problemele Actuale ale Urbanismului și Amenajării Teritoriului", Ediția 2018 cu tematica Analiza impactului centralelor termice individuale pe gaze naturale asupra sănătății publice și a mediului ambiant.

13.11.2018
I.P. INSTITUTUL DE ENERGETICĂ anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante

13.11.2018
Institutul de Energetică, la 9 noiembrie a organizat Masa rotundă cu genericul ”Impactul centralelor termice individuale pe gaze naturale asupra sănătății publice și a mediului ambiant”, eveniment …

13.11.2018
La 09.11.2018 la Institutul de Energetică a avut loc seminarul științific, dedicat prezentării unor din cele mai relevante rezultate științifice recente ale Institutului de Energetică. La eveniment, au fost invitați …

13.11.2018
Proiectul “Shape energy” a stat la baza iniţierii procesului de identificare a soluţiilor ecologice de dezvoltare a sistemului viitor de încălzire a oraşului Chişinău.

13.11.2018
Institutul de Energetică a realizat un studiu întitulat „Analiza impactului centralelor termice individuale (CTI) pe gaze naturale asupra sănătății publice și a mediului ambiant”.

23.10.2018
Conferinţa "Încălzirea Urbană Eficientă: "Soluţii şi Provocări".

09.10.2018
Participarea Institutului de Energetică în cadrul Conferinței naționale „Încălzirea urbană eficientă: Soluții și provocări” organizată de S.A. Termoelectrica

20.07.2018
Felicitări d.h.ș.t. V.V. Ermuratsky cu jubileu!

Showing 1 - 15 of 230 Articles | Page 1 of 16