Istoria institutului

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Energetică

Generalităţi

Institutul de Energetică (IE) al AŞM este organizaţie de cercetare - dezvoltare cu profilul "Inginerie şi Tehnologii Electrice" din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În prezent IE AŞM activează în baza Statutului aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologica (CSSDT) nr.58 din 21 aprilie 2005 (nr. 1005600028617 de înregistrare) şi Planul Naţional al cercetărilor în sfera ştiinţei şi inovării cu direcţia strategică "06 Eficientizarea şi asigurarea securităţii complexului energetic".

Institutul de Energetică a fost fondat în anul 1991 prin Hotărârea  Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr.15 din 8 februarie 1991 Secţiei energeticii cibernetice (SEE) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei care îndeplinea cercetări complexe în domeniul energeticii şi electrotehnicii. Cercetările în aceste domenii  au început în anul 1955 ca urmare a fondării în cadrul Filialei din Moldova a Academiei de Ştiinţe a URSS a Secţiei Energetica şi electrificarea în agricultură reorganizată în anul 1956 în Secţia Energetica.

Romanenco N. N.

Cialîi G. V.

Postolati V. M.

Conducător al Secţiei Energetica în perioada anilor 1956-1958 a fost d.ş.t. Romanenco Nicolai Nicolai. În perioada anilor 1958-1981 conducător al secţiei a fost d.ş.t., membru corespondent şi Laureat al Premiului de Stat a  URSS Dl Cialîi Gheorghi Vladimir. În perioada anilor 1982-1991 Secţia energeticii cibernetice a fost condusă de către d.h.ş.t., membru corespondent al AŞM Postolati Vitalie Mihail, care a fost şi primul director al Institutului de Energetică.

detalii...