Elaborări/Invenţii/Publicări

1. Lucrări publicate în anul 2011 de către Institutul de Energetică al AŞM

2. Interconexiune flexibilă dirijată de tensiune înaltă pentru sistemele electroenergetice în regim asincron de funcționare

3. Adaptor pentru sisteme fotovoltaice de producere și stocare a energiei electrice.

4. Instalaţie de sudare cu arc electric cu impact redus asupra reţelei de tensiune.

5. Convertizor de energie de tip DC/AC.

6. Instalaţie trifazată de reglare a decalajului de fază de tip transformator

7. Convertizor de curent continuu.

8.Monitorizarea securității energetice a țării și prognoza pe termen scurt.

9.CENTRALĂ SOLARĂ PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI

10. Sistem de iluminare pe LED-uri cu panouri fotovoltaice.

11. Carcasa pentru sere

12. SISTEM DE PASTEURIZARE ŞI RĂCIRE A PRODUSELOR LACTATE