Conducere şi Consiliul Ştiinţific

Tîrşu Mihai Ştefan
Tîrşu Mihai Ştefan
Director
doctor în ştiinţe tehnice
tel.: (+37322)738141
(+37322)735386
fax:(+373-22) 73-53-82; (+37322) 73-53-86;
e-mail: mtirsu@ie.asm.md
e-mail: tirsu.mihai@gmail.com
Berzan Vladimir Petru
Berzan Vladimir Petru
Vicedirector ştiinţific 
doctor habilitat în ştiinţe tehnice
tel.: (+373-22) 73-53-84
e-mail: 
Postoronca Sveatoslav  Alexandru
Berzan Vladimir Petru
secretar ştiinţific al institutului
tel.: (+373-22) 73-53-82
e-mail: 
e-mail: 

Lista membrilor Consiliului Ştiinţific al Institutului de Energetică al AŞM
(aleşi la adunarea personalului scriptic ştiinţific al IE AŞM din 02.12.2010)

Nr.d/o Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific
1 Tîrşu Mihail, d.ş.t. director,
2 Berzan Vladimir, vicedirector , d.h.ş.t.
3 Postoroncă Sveatoslav, secretar ştiinţific
4 Burciu Vitalie, presedinte comitetului sindical, d.h.s.t.
5 Uzun Mihail, reprezentant al tinerilor cercetători
6 Postolati Vitalie, academician al AŞM
7 Zaiţev Dmitrii, d.ş.t.
8 Anisimov Vladimir, d.ş.t.
9 Şit Mihail, d.ş.t.
10 Comendant I., d.ș.t.
11 Vacarenco Iu., consultant principal MECC