Felicităm dr. Anatoly Juravliov cu Jubileu!

Stimate Domnule Anatoli Juravliov,

La frumosul jubileu de şapte decenii Vă adresăm cele mai sincere urări de multă sănătate, bunăstare şi noi realizări frumoase pe tărâmul ştiinţific.

 Cercetător ştiinţific coordonator, doctor în ştiinţe tehnice,

Dl Anatoli Juravliov este distinct în mediul academic şi în cercurile de specialişti din ramura energeticii pentru studii efectuate în domeniul sistemelor şi al instalaţiilor cu pompe de căldură în procesele de producere şi utilizare a energiei, integrarea surselor de energie regenerabilă în clădiri.

A condus executarea unui şir întreg de proiecte ce ţin de elaborarea noilor sisteme de comandă în procesele tehnologice pentru producerea, distribuirea şi consumul energiei termice, utilizând algoritmi originali şi modele de control în energetică în baza sistemelor informaţionale

şi de măsurători cu microprocesoare.

    Rezultatele lucrărilor executate au fost expuse în mai bine de 100 publicaţii ştiinţifice, 2 monografii,

10 brevete de invenţii.