Şedinţa anuală a Consiliului Ştiinţific

ANUNŢ

Pe data de 13 decembrie 2013, ora 10.00 în biroul 432 va avea loc Şedinţa anuală a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Energetică al AŞM pentru examinarea activităţii ştiinţifico-organizatorică a Institutului în anul 2013.

Sunt invitaţi colaboratorii ştiinţifici.

Administraţia

ORDINEA DE ZI

a Şedinţei Consiliului Ştiinţific

al Institutului de Energetică al AŞM privind activitatea

ştiinţifică şi inovaţională pe anul 2013 din 13 .XII.2013, ora 10:00, biroul 432

Nr d/o

Subiectul

Raportor

1

Deschiderea şedinţei.

dh.  V. Berzan, director

 

2

Repere de bază a activităţii ştiinţifice şi inivaţionale ale IE AŞM în anul 2013

dh.  V. Berzan, director

 

3

Rezultatele activităţii  de cercetare-inovare a laboratoarelor IE AŞM în anul 2013

1. Echipament electroenergetic şi electronică de putere

dr  D. Zaiţev, şef lab.

 

2. Linii electrice dirijate

acad. V. Postolati, şef lab.

 

3. Modelarea şi diagnostica echipamentului energetic

dr. V. Anisimov, şef lab.

 

4. Eficienţa energetică şi surse regenerabile de energie

dr. V. Burciu, şef lab.

4

Proiectul de hotărâre a şedinţei Consiliului Ştiinţific al IE AŞM privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a IE AŞM în anul 2013.

Dr. I. Timofte

5

Discuţii.

 

Preşedintele Consiliului Ştiinţific al IE AŞM V. Berzan

programul