Institutul de Energetică a realizat un studiu întitulat „Analiza impactului centralelor termice individuale (CTI) pe gaze naturale asupra sănătății publice și a mediului ambiant”.

https://www.termoelectrica.md/wp-content/uploads/2017/07/Analiza-impactului-centralelor-termice-individuale-pe-gaze-naturale-asupra-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-publice-%C8%99i-a-mediului-ambiant.pdf