Felicităm dr. Ion Comendant cu Jubileu!

Stimate Domnule Ion Comendant,

la frumosul jubileu în care Vă aflaţi venim cu sincere urări de multă sănătate,

bunăstare, şi noi realizări frumoase pe tărâmul ştiinţific.

 Cercetătorul ştiinţific coordonator, doctor în ştiinţe tehnice, dl Ion Comendant şi-a început activitatea în tematicile de cercetare ale domeniului energiei, executate

la Academia de Ştiinţe din Moldova în cadrul Secţiei de Cibernetică Energetică,

astăzi Institutul de Energetică, îndată după absolvirea

Facultăţii de Energetică a Institutului Politehnic din Chişinău în anul 1971.

 Pe parcursul întregii acestei perioade de către dr. Ion Comendant a fost efectuat un volum vast de cercetări cu elaborarea unui produs ştiinţific întru formularea soluţiilor la problemele apărute în direcţia dezvoltării complexului energetic al Republicii Moldova.

 În continuare, savantul are un aport considerabil, activând în cadrul proiectelor internaţionale de cercetare, fapt ce contribuie la creşterea imaginii Institutului de Energetică departe de hotarele ţării, totodată reprezentând statul moldovenesc la cele mai înalte foruri internaţionale dedicate subiectelor schimbărilor climatice şi de reducere a emisiilor poluante în mediul înconjurător.

 Vă exprimăm adâncă recunoştinţă pentru conlucrare frumoasă şi Vă apreciem înaltele calităţi omeneşti de modestie, onestitate, inteligenţă şi spirit colegial, pentru perseverenţă şi munca investită în dezvoltarea complexului energetic, una din cele mai importante ramuri ale economiei naţionale, şi privim cu speranţă în sensul colaborării de mai departe la crearea beneficiului pentru întreaga societate. 

 La Mulţi Ani!

 Personalul Institutului de Energetică